Varför bli medlem i Elöverkänsligas Riksförbund?

Som medlem erhåller du följande:

  • råd och stöd
  • medlemsmöten där du kan träffa andra i din situation och bli hjälpt av deras erfarenheter
  • intressant information som du inte får i de vanliga medierna
    ta del av forskares och läkares rön, erfarenheter och kunskaper
  • råd och tips om hjälpmedel
  • kunskap om en av vår tids mest nedtystade miljöproblem

Observera att man inte behöver vara elöverkänslig för att bli medlem.