Vänsterpartiet i Östergötlands svar på Elöverkänsligas förenings frågor inför valet 2010

Frågan om att göra samhället mer tillgängligt för elöverkänsliga kräver såpass omfattande och breda åtgärder och berör så många beslutsfattare att det är svårt att se någon annan lösning än att fortsätta driva ett opinionsarbete för att öka kunskaperna och förbättra attityderna i samhället. Självklart behöver man i samhället ta ett brett grepp om frågan om funktionsnedsättningar och omfatta alla grupper. Kommuner måste till exempel börja ta hänsyn till elöverkänsliga i sin planering och försiktighetsprincipen bör vara vägledande. Vi håller med er om behovet i alla de punkter ni tar upp.

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd kan inte elsanering för att hjälpa elöverkänsliga tas ur det statliga bidraget för bostadsanpassning. Vi har föreslagit att detta ska förändras.

När det gäller sjukvården så vet vi att det finns elsanerade rum exempelvis i Sörmland och det är ju ett gott exempel att ta efter.

Mvh

Emil Broberg
Vänsterpartiet