Tillgänglighet på bibliotek

Vi har utfört mätningar av mikrovågsstrålning på Linköpings stadsbibliotek. Höga värden uppmättes, de högsta vid lånediskarna. Många av våra medlemmar kan pga detta inte vistas här, utan får be anhöriga eller bekanta att låna åt dem.