Tillgänglig kollektivtrafik – Östgötatrafiken (dec 2008)

För att undersöka om det nya betalsystemet som skall införas på bussar och tåg i Östergötland, minskar tillgängligheten för elöverkänsliga kom ett möte till stånd mellan oss och Östgötatrafiken.

Detta för att förbereda mätning i en buss utrustad med det nya och gamla systemet. Efter ett besök i ett bussgarage samma dag bestämdes att mätningen måste utföras i ett lågstrålande område för att minimera signaler utifrån. Föreningen utförde mätningen 17 dec 2008 i närheten av Ulrika och detta resulterade i ett mätprotokoll som skickades till Östgötatrafiken.

Akilleshälen i nya betalsystemet Atries Debassystemet är att det genom GPRS (mobilt bredband som är kontinuerligt anslutet till det fasta telenätet) håller reda på var bussen befinner sig. GPRS-delen krånglade och gav vid detta tillfälle relativt stark högfrekvent strålning inuti hela bussens längd och även utanför. Mer mätningar skall ske senare när systemet fungerar som det ska. Vi väntar på Östgötatrafikens besked om när mätningarna kan återupptas. Vi kunde dock konstatera att en passagerare med en uppkopplad mobiltelefon faktiskt gav ännu starkare strålning än GPRS:n.
Det nya betalsystemet hanterar kontaktlösa kort som avläses med RFID. Kortet kan laddas med pengar, i bussen, i kundcentra, i Quickomater, i dator eller genom autogiro. När man betalar för sin resa hålls kortet ca 10 cm från läsaren som strålar mot kortet, vilket därigenom får energi och betalningen sker automatiskt.

Tips för elöverkänsliga: Sitt inte nära betalningsutrustningen där laddning eller avläsning sker.

Magnetfält: Det är starkare magnetfält vid förarplatsen och vid motorn (växelströmsgeneratorn).

Tips: Sitt ej nära förarplats eller motorn.