Landstingets politiska majoritet (M); (VL); (C); (KD); (FP) i Östergötland svarar på Elöverkänsligas förenings frågor inför valet 2010

Hur kommer ert parti att arbeta för:

  1. att det inrättas äldreboenden med avskärmade och elsanerade lägenheter eller särskilda äldreboenden för elöverkänsliga, när de inte längre kan bo kvar hemma?

Svar: I den mån det är nödvändigt för att klara kommunens ansvar gentemot medborgarna.

  1. att kommuner följer lagen och beviljar elöverkänsliga, som är i behov av elsanering hemma, bostadsanpassningsbidrag?

Svar: Kommunerna ska självklart följa gällande lagstiftning. Det är dock svårt att samlat besvara frågan avseende länets alla tretton kommuner.

  1. att elöverkänsliga ska få tillgång till adekvat sjukvård, vad gäller tillgänglighet, mottagande och vård. Att det ska finnas minst ett elsanerat och avskärmat väntrum, behandlingsrum och vårdrum på alla sjukhus i Östergötland?

Svar: Landstinget i Östergötland införde under förra mandatperioden ett särskilt behandlingsrum på Universitetssjukhuset i Linköping som motsvarar kraven ovan. Vad vi vet har rummet aldrig använts. Vi ser därför att behovet av att utöka med fler rum på varje sjukhus som litet, då Östergötland är ett litet län.

  1. att elöverkänsliga ska kunna färdas kollektivt utan att bli sjuka av mobilstrålning och höga magnetfält? Att det införs avskärmade utrymmen på bussar och tåg?

Svar: Vi ser inte att vi kan tillgodose det önskemålet inom kollektivtrafiken, då både tåg och bussar i stor utsträckning innehåller teknisk utrustning för navigering, kommunikation och betalningar.

  1. att elöverkänsliga ska kunna telefonera utan att bli dåliga?

T.ex att de inte fråntas möjligheten att ha tillgång till, icke digital, fast telefon.

Svar: Vi ser inte det som en politisk fråga, åtminstone inte på lokal och regional nivå.

  1. att även elöverkänsliga ska ha tillgång till ett fullgott boende där de kan må bra, bl.a inrätta lågstrålande zoner för de svårast drabbade?

Svar: Vi vill att det finns en bredd av boendemöjligheter, men ser det inte i första hand som en politisk fråga att skapa sådant.

  1. att tillgängligheten på allmänna platser blir sådan (sänkta nivåer av trådlös kommunikation, låga magnetfält och god elmiljö i övrigt) att även elöverkänsliga kan vistas där?

Svar: Vi ser det inte som möjligt att hindra människor från att använda teknisk utrustning, eller avskärma offentliga platser, i sådan utsträckning att detta önskemål kan tillgodoses.

  1. att elöverkänsliga får tillgång till olika subventionerade hjälpmedel som hjälper dem att kunna bo kvar hemma och även vistas ute, i för dem svåra elmiljöer?

Svar: Tillgången till sådana hjälpmedel ser vi som något som faller inom egenansvarsprincipen, alltså under egen finansiering.

 

Vänliga hälsningar

Landstingets politiska majoritet

(M); (VL); (C); (KD); (FP)