Socialdemokraterna i Östergötlands svar på frågor från Elöverkänsligas förening inför valet 2010

Vi har tagit del av era frågor inför valet, och vill deklarera några saker som är viktiga delar i vår politik. Vi ser det dock som svårt att svara separat på varje enskild fråga.

Varje enskild medborgare och brukare ska självklart bemötas med respekt och dialog i all offentlig verksamhet och service. Tyvärr fungerar det inte alltid idag, men vi vill att det ska vara så.

Flera av era frågor handlar om konkret stads- och kommunplanering, och hanteras ute i varje kommun. Vi har inga gemensamma riktlinjer för de områden ni tar upp. Däremot ska det vara självklart att man kring varje enskild fråga som dyker upp kan ha en bra dialog mellan berörda medborgare och lokala politiker. Vi tror på att hitta lokala lösningar, men är tveksamma till centralt beslutade särlösningar.

Några av era frågor gäller vården. Vi ser det som en självklarhet att vården ska vara tillgänglig för alla patienter. I många fall kan man lösa det idag, men som så inte är fallet behöver man självklart hitta lösningar. En central punkt i vårt regionala hälso- och sjukvårdspolitiska program är att vården ska bedrivas med patienten i centrum, och att patientens ställning ska stärkas i vården. Vi föreslår exempelvis ett stärkt brukarinflytande, både individuellt och kollektivt. Även här tror vi att många problem kan lösas med en respektfull dialog.

Exakt vilka hjälpmedel som ska subventioneras av våra gemensamma skattepengar är i grunden inte en fråga som förtroendevalda politiker arbetar med, utan bygger på medicinska bedömningar av professionella medarbetare i hälso- och sjukvården. Precis som alla andra typer av hjälpmedel måste hjälpmedel för elöverkänsliga genomgå dessa bedömningar. Om resultatet blir att de anses ha motsvarande medicinsk prioritet som andra subventionerade hjälpmedel, kommer självklart även dessa att subventioneras.

Med vänliga hälsningar

Morgan Eklund, Politisk sekreterare (S)