Övrigt

  • I Landstingets handikappråd (dec 2008) betonade vi återigen nyttan med en sängbaldakin till sjukhusen och att det elsanerade akutrummet i Linköping får användas då elöverkänsliga behöver få vård, vilket inte är fallet för närvarande.
    En journalist från Corren tog kontakt med oss för att skriva om motståndet mot 3G. Hon träffade en av oss och var mycket intresserad och skulle höra av sig. Det blev aldrig någon artikel.
  • Medlemmar har skrivit insändare i lokaltidningarna. I de två stora dagstidningarna i länet är det däremot svårt att få in debattartiklar om den ökande strålningen i samhället och elöverkänsligas ökande problem med tillgänglighet. Men nu har det kommit in en viktig artikel i Corren som du kan se här: klicka.
  • Ett flygblad ”Europaparlamentet vill sänka gränsvärden för trådlös teknik” togs fram av Stockholms och Östergötlands län. Flygbladet antogs av Riksförbundet och sprids nu över hela landet.