Mätningar i hem

Många telefonsamtal kommer till föreningen från medlemmar som blivit sämre pga att grannar skaffat trådlös utrustning eller då mobilsändare eller fjärravlästa elmätare installerats i närheten. Vi har utfört mätningar hos både elöverkänsliga och andra.