Frågor till politiska partier inför valet 2010 

Vi har ställt ett antal frågor till våra politiska partier i Östergötland om elöverkänsligas problem och rättigheter. De svar vi fått visar på mycket varierande kunskap och förståelse för våra svårigheter i samhället. Vad gäller fråga 3: Det finns inget elsanerat behandlingsrum på Universitetssjukhuset i Linköping (eller något annat sjukhus i Östergötland), endast ett rum på akuten och det har använts flera gånger. Ibland när en elöverkänslig har kommit har han/hon fått beskedet att det rummet är upptaget.

Brevet med frågor till de politiska partierna

  • Svar från V Östergötland
  • Svar från S Östergötland
  • Svar från Landstingets politiska majoritet
  • Svar från Folkpartiet i Linköping
  • Svar från Mp Östergötland