Brev till kommuner

I juni 2007 skickade vi skrivelser till samtliga kommuner i Östergötland. Där ställde vi följande frågor:

Hur säkerställer kommunen att barn skyddas mot strålning från olika typer av trådlösa system, typ mobiler, trådlösa telefoner och nätverk samt från närliggande antenner?
Hur säkerställer kommunen att övrig allmänhet skyddas mot strålning från olika typer av trådlösa system, typ mobiler, trådlösa telefoner och nätverk samt från närliggande antenner?

  1. Hur säkerställer kommunen att barn skyddas mot strålning från olika typer av trådlösa system, typ mobiler, trådlösa telefoner och nätverk samt från närliggande antenner?
  2. Hur säkerställer kommunen att övrig allmänhet skyddas mot strålning från olika typer av trådlösa system, typ mobiler, trådlösa telefoner och nätverk samt från närliggande antenner?
  3. Hur ser nivåerna av mikrovågsstrålning ut i kommunen?
  4. Inom vilka områden motsätter sig kommunen ytterligare utbyggnad av trådlösa system?
  5. Kommer kommunen att avsätta zoner där mikrovågsstrålningen är låg som lågstrålande zoner? Vilka områden är anpassade för elöverkänsliga att bo och vistas i?
  6. Förbundet önskar en karta över placeringen av antenner för trådlös kommunikation, typ 3G, GSM, NMT och Wimax, samt uppgifter om de mätningar av mikrovågsstrålning som gjorts i kommunen. Vilka mätningar planeras?
  7. Hur arbetar kommunen för att öka tillgängligheten för elöverkänsliga i samhället?
  8. Ges bostadsanpassningsbidrag för elsanering till elöverkänsliga personer? Om nej, varför inte?