Bli medlem

Som medlem får du

  • informationsmaterial
  • medlemstidningen Ljusglimten (4 nr/år)
  • medlemskap i länsföreningen

Ansök om medlemskap på riksförbundets hemsida:

Bli medlem i Elöverkänsligas Riksförbund