Anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Medlemmar i länet har anmält Sveriges Radio till DO med anledning av Täppas Fogelbergs kränkande uttalanden om elöverkänsliga i programmet Ring P1.