Elöverkänslighet? Vad är det?

Läs några uttalanden från olika forskare under de senaste åren. (nytt)
Elöverkänslighet är ett tillstånd som kan drabba människor då de exponeras för elektromagnetiska fält från t.ex mobiltelefoner, Dect (trådlösa) -telefoner, mobilmaster, kraftledningar, trådlösa nätverk (Wlan, WiFi, Tetra), datorer och vanlig hushållsel.
Vanliga symptom är huvudvärk när personen kommer i närheten av en påslagen mobil. Rodnad och brännande känsla i ansiktet när den elöverkänslige använder en dator. Sömnsvårigheter när personen bor nära en mobilmast eller har en Dect-telefon i närheten.

Andra symptom som kan uppstå är: koncentrationssvårigheter, problem med minnet, muskelsmärtor, trötthet, irritation, högt blodtryck, ljuskänslighet mm. Överkänslighet för metaller och kemikalier är inte heller ovanligt.

Olyckligt nog, om man inte ser varningstecken i tid, kan elöverkänsligheten bli värre och den drabbade kan bli så känslig att personen måste fly sin normala miljö och försöka hitta en plats med så lite elektromagnetiska fält som möjligt.

Forskningen har ännu inga fullständiga svar på vilka mekanismer som kan ge upphov till elöverkänslighet. N ågon snabb bot finns inte heller. En massiv satsning till stöd för denna forskning är absolut nödvändig.

Detta är ett verkligt handikapp som kan drabba vem som helst. Ibland är det så att familj och vänner inte tror på att den moderna teknologin kan orsaka sådana symptom, utan tror att det finns andra orsaker eller ”sitter i huvudet”. Bästa hjälpen du kan ge är: tro på och stöd den drabbade. Skaffa dig goda kunskaper om elöverkänslighet!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *