Start
- förstasidan
- mål med hemsidan
- om elöverkänslighet
- varför bli medlem?
- bli medlem

Information och valfrågor till våra politiker i Östergötland

Visste du detta om elöverkänslighet?

 • Elöverkänslighet är sedan 1995 en erkänd funktionsnedsättning.
 • Enligt Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009 är 3,2 % av befolkningen, det vill
  säga ungefär 291 000 personer, överkänsliga för elektromagnetiska fält (EMF).
  Det kan jämföras med antalet diabetiker som är ca 300 000.
  0,4 % av svenskarna, motsvarande ca 36 000, är svårt elöverkänsliga.
 • Ett stort antal elöverkänsliga tvingas fly från sina hem på grund av mobiloperatörers eller grannars trådlösa teknik (t ex mobilmaster, nätverk och trådlösa telefoner). De hamnar då ofta i ensligt belägna och undermåliga bostäder och tvingas leva under primitiva förhållanden.
 • Det finns inga äldreboenden anpassade för elöverkänsliga.
 • Kommuner bryter mot gällande lagtext när de nekar elöverkänsliga bostadsanpassningsbidrag. I de kommuner som beviljat bostadsanpassningsbidrag har elöverkänsliga upplevt en betydlig förbättring efter anpassning av bostaden. Kommuner, som beviljar bidrag, särbehandlar ofta elöverkänsliga och beviljar endast ett begränsat belopp.
 • Kommun och landsting nekar ofta elöverkänsliga hjälp med motiveringen att elöverkänslighet inte är vetenskapligt bevisad. ”Socialstyrelsens hållning är att avsaknaden av bevisning om samband mellan exponering av elektromagnetiska fält och besvär inte får leda till att enskilda undanhålls det stöd veder-börande är i behov av….”
  Socialstyrelsen 2007-09-21, Dnr 72-8346/2007 (se även hemsidan www.feb.se)
 • På marknaden finns i dag en hel del hjälpmedel för elöverkänsliga, men många av våra medlemmar har inte råd att köpa dem.
 • Tillgängligheten till sjukvården är i princip obefintlig för de svårast drabbade. Elmiljön på vårdcentraler och sjukhus blir allt sämre. Glödlampor byts ut mot lågenergilampor, vanliga telefoner mot
  mobiltelefoner eller trådlösa DECT-telefoner och trådlösa nätverk installeras.
 • Det finns mycket få läkare med tillräcklig kunskap om elöverkänslighet.
 • En förbättring av hälsotillståndet, som det kan ha tagit månader att uppnå, kan raseras på kort tid om en elöverkänslig utsätts för oförsiktig exponering.
 • Elöverkänsliga står utan kollektiva färdmedel och många av dem kan varken köra eller färdas i moderna bilar.
 • Telia har börjat riva det fasta telenätet. Det innebär att elöverkänsliga blir helt utan telefon, eftersom flertalet av dem inte kan använda eller ens vara i närheten av en mobiltelefon.
 • Många elöverkänsliga kan inte se på TV eller använda dator och får därigenom inte tillgång till viktig samhällsinformation och service.

Mer information finns på www.feb.se och www.hetprojektet.info

Valfrågor till våra politiker i Östergötland

Hur kommer ert parti att arbeta för:

 1. att det inrättas äldreboenden med avskärmade och elsanerade lägenheter eller särskilda äldreboenden för elöverkänsliga, när de inte längre kan bo kvar hemma?
 2. att kommuner följer lagen och beviljar elöverkänsliga, som är i behov av elsanering hemma, bostadsanpassningsbidrag?
 3. att elöverkänsliga ska få tillgång till adekvat sjukvård, vad gäller tillgänglighet, mottagande och vård. Att det ska finnas minst ett elsanerat och avskärmat väntrum, behandlingsrum och vårdrum på alla sjukhus i Östergötland?
 4. att elöverkänsliga ska kunna färdas kollektivt utan att bli sjuka av mobilstrålning och höga magnetfält? Att det införs avskärmade utrymmen på bussar och tåg?
 5. att elöverkänsliga ska kunna telefonera utan att bli dåliga?
  T.ex att de inte fråntas möjligheten att ha tillgång till, icke digital, fast telefon.
 6. att även elöverkänsliga ska ha tillgång till ett fullgott boende där de kan må bra, bl.a inrätta lågstrålande zoner för de svårast drabbade?
 7. att tillgängligheten på allmänna platser blir sådan (sänkta nivåer av trådlös kommunikation, låga magnetfält och god elmiljö i övrigt) att även elöverkänsliga kan vistas där?
 8. att elöverkänsliga får tillgång till olika subventionerade hjälpmedel som hjälper dem att kunna bo kvar hemma och även vistas ute, i för dem svåra elmiljöer?

Vi ser gärna att ni svarar med mejl till vårt kansli bihen33@gmail.com så att vi lätt kan lägga ut frågor och svar på vår hemsida www.efost.se

Vi tackar på förhand att ni besvarar våra frågor så att vi får reda på er vilja att förbättra våra medlemmars svåra situation.

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Elöverkänsligas förening i Östergötland

 

 

Nyheter

Varningar haglar om barns mobilanvändning
Läs mer >>

Forskare om elöverkänslighet
Läs mer >>