Start
- förstasidan  >
- mål med hemsidan
- om elöverkänslighet
- varför bli medlem?
- bli medlem


Välkommen

 

Vi arbetar för drägliga förhållanden för elöverkänsliga, och att elöverkänslighet skall erkännas som en egen medicinsk diagnos, som ger rätt till sjukersättning, ersättning för yrkesskada och för att landets alla kommuner skall ge stöd för t.ex elsanering och ekonomisk ersättning för handikapphjälpmedel.

 

Hälsosamt? Inte för oss och inte för andra. Se vad EU-parlamentet tycker:

 

 

 

 

 


Elöverkänsligas förening i Östergötland är länsavdelning till
Elöverkänsligas Riksförbund

Box 6023, 102 31  STOCKHOLM
Tel: 08-712 90 65 (telefonsvarare)
Internet: http://www.feb.se
Plusgiro: 67 84 45-8

Länsförbund, lokalföreningar och kontaktombud finns i hela landet.
Elöverkänsligas riksförbund har systerföreningar i bl a Norge, Danmark, Finland, Tyskland, USA, Australien och Storbritannien.
Elöverkänsligas Riksförbund är en av 43 föreningar inom Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation.

Elöverkänsligas förening i Östergötland är medlem i Handikappföreningarna Östergötland.    
www.hso-ostergotland.org

På Brukarstödscentrum www.brukarstod.se telefon: 013-12 33 10, adress Västra vägen 32, 58228 Linköping kan personer med funktionshinder få råd och stöd. Det kan gälla hjälpmedel, vårdbidrag, bostadsanpassning och handikappersättning.

      

 

 

Nyheter

Varningar haglar om barns mobilanvändning
Läs mer >>

Forskare om elöverkänslighet
Läs mer >>